FACULTATEA DE LITERE 

www.lit.ugal.ro

ANALELE UNIVERSITĂŢII "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI,

FASCICULA XXIV

LEXIC COMUN / LEXIC SPECIALIZAT

GENERAL LEXICON / SPECIALIZED LEXICON

 LEXIQUE COMMUN / LEXIQUE SPÉCIALISÉ

ISSN : 1844-9476

 

Bine ați venit!

Prezentare

Numerele revistei

Colegiul științific

Colegiul redacțional

Indexare

Istoricul revistei

Abonamente și comenzi

Norme de tehnoredactare

Evaluare articole

Contact

Link-uri utile

Română / Engleză

ANALELE UNIVERSITĂŢII "DUNĂREA DE JOS" DIN GALAŢI, FASCICULA XXIV

LEXIC COMUN / LEXIC SPECIALIZAT

 

  • OBIECTIVELE APARIŢIEI REVISTEI

Analele Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi, Lexic comun / lexic specializat // General Lexicon / Specialized Lexicon // Lexique commun / lexique spécialisé este revista de lingvistică din Facultatea de Litere a Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi. Prin apariţia ei se urmăreşte:

1.       să fie publicate în volum cercetările din domeniul lexicologiei ale cadrelor didactice din Facultatea de Litere gălăţeană;

2.       să asigure spaţiu de publicare a lucrărilor tinerilor cercetători din facultatea noastră, dar şi din alte centre universitare din ţară sau din străinătate;

3.       să asigure publicarea actelor Conferinţei internaţionale Lexic comun / lexic specializat,  organizată sub egida Facultăţii de Litere;

4.       să asigure schimbul de idei, legătura ştiinţifică cu cercetători în domeniul lexicologiei din România şi din alte ţări;

5.       să permită accesul gratuit – on line – la articolele din numerele anterioare ale publicaţiei Lexic comun / lexic specializat.

 

·         STRUCTURA REVISTEI

Analele Universităţii "Dunărea de Jos" din Galaţi, Lexic comun / lexic specializat este o revistă cu comitet de lectură, al cărui obiectiv este asigurarea calităţii ştiinţifice a articolelor ce urmează a fi publicate. Structura suplă de organizare cuprinde un redactor-şef, un colegiu ştiinţific şi un colegiu redacţional, care stabileşte anual comitetul de lectură.

 

  • LIMBA DE PUBLICARE

Fiind o revistă românească de lingvistică, cu deschidere – aşa cum o arată titlul trilingv: Lexic comun / lexic specializat // General Lexicon / Specialized Lexicon // Lexique commun / lexique spécialisé – către studiul nivelului lexical al oricărei limbi, interesată de mişcarea de idei din domeniul lexicologiei şi al lexicografiei, dar şi de promovarea pe plan internaţional a contribuţiilor româneşti, redacţia a stabilit ca limbile de publicare a articolelor să fie, în mod curent, limba română, limba engleză, limba franceză, acceptându-se însă şi contribuţii scrise în spaniolă, germană sau italiană.

 

  • DOMENIILE DE CERCETARE VIZATE

Concentrată pe problemele de cercetare a lexicului oricărei limbi, revista urmăreşte aspectele de semantică lexicală, de etimologie, de neologie, de frazeologie, de onomastică, de stilistică şi pragmatică, de istorie a lexicului şi istorie a culturii. Articolele se publică fie in numere total sau parţial tematice, fie în numere ordinare care includ diferite câmpuri de cercetare.

 

  • APEL LA PUBLICARE

Revista este declarată ca publicaţie anuală, dar prin contactele stabilite în timp se conturează şi posibilităţi de apariţie semestrială.

Rezumat de maximum 3500 de caractere, inclusiv blancurile (cca. 1 pg.);

Articole de maximum 20.000 de caractere, inclusiv blancurile (cca. 10 pg.).

 

  • CONTACT:

Webmaster: 

Anca Gata

 

 

 

Ultima actualizare a site-ului: 18.05.2011